@laravelPWA

Viên nang đông trùng hạ thảo của Mỹ Pharmekal Pure Cordyceps

Viên nang đông trùng hạ thảo của Mỹ Pharmekal Pure Cordyceps
Pharmekal Pure Cordyceps được điều chế nguyên chất từ tự nhiên với nguồn dinh dưỡng quý từ đông trùng hạ thảo. Sử dụng viên đông trùng hạ thảo pharmekal pure cordyceps sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe, bồi bổ cơ thể, tăng miễn dịch, hỗ trợ chức năng sinh lý.

Đơn giá: 850,000

Nhận xét