@laravelPWA

Thuốc viên đông trùng hạ thảo của Mỹ Swanson Cordyceps

Thuốc viên đông trùng hạ thảo của Mỹ Swanson Cordyceps
Swanson Cordyceps được điều chế nguyên chất từ tự nhiên với nguồn dinh dưỡng quý từ đông trùng hạ thảo. Sử dụng đông trùng hạ thảo Swanson Cordyceps cordyceps mỹ sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe, bồi bổ cơ thể, tăng miễn dịch, hỗ trợ chức năng sinh lý.

Đơn giá: 440,000

Nhận xét