@laravelPWA

Thực phẩm chức năng đông trùng hạ thảo Puritans Pride 750mg

Thực phẩm chức năng đông trùng hạ thảo Puritans Pride 750mg
Puritans Pride 750mg được điều chế nguyên chất từ tự nhiên với nguồn dinh dưỡng quý từ đông trùng hạ thảo. Sử dụng đông trùng hạ thảo Puritans Pride cordyceps mỹ sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe, bồi bổ cơ thể, tăng miễn dịch, hỗ trợ chức năng sinh lý.

Đơn giá: 500,000

Nhận xét