@laravelPWA

Sản phẩm đông trùng hạ thảo của Mỹ Aloha Medicinals Cordyceps

Sản phẩm đông trùng hạ thảo của Mỹ Aloha Medicinals Cordyceps
Aloha Medicinals Cordyceps được điều chế nguyên chất từ tự nhiên với nguồn dinh dưỡng quý từ đông trùng hạ thảo. Sử dụng đông trùng hạ thảo aloha của mỹ hộp 90 viên sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe, bồi bổ cơ thể, tăng miễn dịch, hỗ trợ chức năng sinh lý.

Đơn giá: 750,000

Nhận xét